12 เมษายน 2565 วันป่าชุมชนชายเลนไทย อนุรักษ์ระบบนิเวศป่ารอยต่อ

12 เมษายน 2565 วันป่าชุมชนชายเลนไทย อนุรักษ์ระบบนิเวศป่ารอยต่อ

12 เมษายน 2565 วันป่าชุมชนชายเลนไทย สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าชายเลนไทย เพื่อสร้างระบบบนิเวศบริเวณป่ารอยต่อของทะเลและผืนดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืนสิบไป12 เมษายน 2565 หยุดไหม วันป่าชุมชนชายเลนไทย ในวันที่ 12 เมษายน 2565 วันป่าชุมชนชายเลนไทย จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญและร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณป่ารอยต่อระหว่างทะเลกับพื้นดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งสัตว์บกกับสัตว์น้ำหลากหลายชนิด

ซึ่งในปัจจุบันป่าชายเลนไทย ประสบปัญหาการถูกรุกล้ำและทำลายสิ่งแวดล้อมบริเวณนั้นจนส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างใหญ่หลวง วันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งวันที่เราควรให้ความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนดำรงอยู่ต่อไป

ส่วนวันที่ 12 เมษายน 2565 หยุดไหม แม้ว่าวันป่าชุมชนชายเลนไทย จะเป็นหนึ่งในวันสำคัญบนปฏิทิน 2565 แต่รัฐบาลไม่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการแต่อย่างใด เป็นเพียงวันสำคัญที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดการรณรงค์ต่อป่าชายเลนไทยนั่น

หมอธีระวัฒน์ หรือ หมอดื้อ เปิดเผย รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว ทั่วประเทศไทยกว่า หลายร้อยแห่ง ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก เผยรายชื่อของร้านยาที่ดูแลผู้ป่วยสีเขียว ทั่วประเทศไทย พร้อมข้อความกำกับว่า “รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว”

อีกหนึ่งวันสำคัญช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ที่ไม่ควรลืม วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน (ภาษาอังกฤษ : National Elderly Day) วันสำคัญในเดือนเมษายน 2565 วันนี้ มีที่มาและประวัติความเป็นมาอย่างไร มาทำความรู้จักวันนี้ พร้อมกิจกรรมที่นิยมทำ และอย่าลืมลองนำไปปฏิบัติกับผู้ใหญ่ในบ้านคุณ รับรองว่าสร้างช่วงเวลาที่ดีร่วมกันได้มากกว่าที่คิด

วันผู้สูงอายุ ตรงกับวันอะไร มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

สำหรับประวัติวันผู้สูงอายุ ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2496 ที่จอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนคุณภาพชีวิตของประชาชน มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านบางแคขึ้นเป็นปีแรก ด้วยการดำเนินการของกรมประชาสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ  5 ประการ ดังนี้

เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนชราที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ รวมถึงประสบปัญหาความยากจน ไร้ที่อยู่อาศัย หรือไม่สามารถอาศัยอยู่กับครอบครัวได้

เพื่อให้บริการผู้สูงอายุ คนชราที่ต้องการบริการสงเคราะห์บางประการ เช่น การรักษาพยาบาล เป็นต้น

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ หรือคนชรา ให้กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือยากจน

ลดปัญหาด้านสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุ คนชรา เช่น การเร่ร่อน ไร้ที่อยู่อาศัย

เป็นสวัสดิการจากรัฐที่ช่วยเลี้ยงดูผู้สูงอายุ คนชรา หลังจากที่ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้แล้ว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการจัดประชุมสมัชชาโลกที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผลจากการประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องของผู้สูงอายุไว้ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา ไม่เพียงเท่านั้น ประเทศต่าง ๆ ยังมีการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ คนชรา ตามที่องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ส่วนประเทศไทย ซึ่งตรงกับสมัยรัฐบาลที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงได้ตั้งให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุของไทย ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ได้มีมติให้ใช้คำขวัญภาษาไทยว่า “ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน” และยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย

กิจกรรมในวันผู้สูงอายุของไทย เนื่องจากวันผู้สูงอายุของไทย ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันภายในครอบครัวได้ ดังนี้

ทำบุญตักบาตรช่วงเช้า อาจเริ่มต้นเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ด้วยการพาผู้สูงอายุในบ้านเข้าวัดทำบุญ ทำสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเอง

พิธีรดน้ำดำหัว เป็นการขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างมีความสุข เป็นสิริมงคล

สัญลักษณ์ของวันผู้สูงอายุ คือ ดอกลำดวน เนื่องจากดอกไม้ชนิดนี้เป็นพืชยืนต้น มีอายุยืน ใบเขียวชอุ่มตลอดทั้งปี ดอกสีเหลืองนวลตา มีกลิ่นหอมเย็น ไม่ร่วงง่าย เปรียบเสมือนผู้สูงอายุในบ้านที่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นต้นแบบที่ช่วยอบรมสอนสั่ง ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้ลูกหลานนั่นเอง

นอกจากวันผู้สูงอายุในไทยที่ตรงกับวันที่ 13 เมษายนแล้ว รู้หรือไม่คะว่ายังมีวันผู้สูงอายุสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม อีกด้วย อย่าลืมเอาใจใส่ผู้สูงอายุในบ้าน มอบความรักความหวังดีให้กันเยอะ ๆ นะคะ สุขสันต์วันผู้สูงอายุและสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าค่ะ